• Større / mindre graveoppdrag
  • Snøbrøyting / bortkjøring av snø
  • Sandstrøing / levering av strøsand
  • Feiing av sand / spyling av utearealer etter vintersesongen
  • Klargjøring til asfaltering, setting av kantstein og muring av tørrmurer
  • Lettere anleggsvirksomhet, f.eks drenering.

Ta kontakt for hyggelig fagprat og en uforpliktende befaring !